fbpx

AKTUALNOŚCI

150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia powierzchni targowej wraz z zabudową – Cosmoprof Asia 2017 Hong Kong

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości 12 m2.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową standardową w hali 3G na targach Cosmoprof Asia 2017 Hong Kong.

Przedmiot zamówienia

1. Powierzchnia stoiska: 12 m2
2. Lokalizacja stoiska: Pawilon 3G
3. Zabudowa stoiska – standardowa
4. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą.
5. Dotyczy: targi Cosmoprof Asia 2017, Hong Kong

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 16.11.2017 godz.: 12.00 Potwierdzony protokołem odbioru
2. Termin płatności: do uzgodnienia

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
  • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Mikołaja Kopernika 13

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

62 501 38 73

NIP

6182072645

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu

POIR.03.03.03-30-0001/16-00

 

960 540 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Nowy zabieg urządzeniem Yasumi HIFU MedLift

W Instytucie Zdrowia i Urody w Warszawie na Powiślu spotkaliśmy się z dziennikarzami na śniadaniu prasowym, by zaprezentować nowy zabieg urządzeniem Yasumi HIFU MedLift. Konferencję poprowadziła Pani Anna Głogowska, zanana miedzy innymi z “Tańca z Gwiazdami”.

150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące zabudowy powierzchni targowej – Beautyworld Middle East 2017 w Dubaju (ZEA)

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@yasumi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600069976

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy zabudowania powierzchni wystawowej o powierzchni około 15 m2. Na ścianach naklejone grafiki zgodnie z dostarczonym projektem. Na jednej ze ścian telewizor LCD/LED 42” lub większy w standardzie FullHD i gniazdem USB lub HDMI. W obrysie stoiska powinno znaleźć się niewielkie zaplecze (ok. 2m2) z drzwiami wyposażonymi w zamek. Stoisko umeblowane:
– 1 stół
– 4 krzesła
– lada ekspozycyjna na froncie, przed nią wysokie krzesło (tzw. hoker)
– w skład stoiska będą wchodziły dwie witryny.
Na całej szerokości stoiska nad wejściem należy wygospodarować miejsce i umieścić duży logotyp i nazwę marki YASUMI zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem. W zewnętrznych narożnikach stoiska – przy przejściu, należy umieścić belkę informacyjną „marka polskiej gospodarki” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie MR:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 13.05.2017 godz.: 14.00 Potwierdzony protokołem odbioru
Zapraszamy do składania ofert.
150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia powierzchni wystawienniczej na targach Beautyworld Middle East 2017, Dubaj (ZEA)

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Numer ogłoszenia

1027276

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@yasumi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600069976

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej o wielkości około 15 m2 oraz ewentualnych opłat dla wystawców takich jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych.
1. Powierzchnia stoiska: około 15 m2
2. Dotyczy: targi Beautyworld Middle East 2017, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
3. Opis zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej o powierzchni około 15 m2.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 13.05.2017 godz.: 14.00 Potwierdzony protokołem odbioru

 

Zapraszamy do składania ofert.
150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Ogłoszenie o wyborze oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2017

W związku z zakończonym konkursem dotyczącym udziału w targach Beautyworld Middle East 2017 w Dubaju w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” informujemy, że na wykonawcę została wybrana firma:

Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce, Łukaszewicz Piotr

150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące powierzchni i zabudowy stoiska na targach Beautyworld Middle East 2017, Dubaj (ZEA)

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@yasumi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600069976

Opis przedmiotu zamówienia

1. Powierzchnia stoiska: około 15 m2
2. Zabudowa stoiska – standardowa/narodowa
3. Ewentualne opłaty dla wystawców takie jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych
4. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzanie zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
5. Dotyczy: targi Beautyworld Middle East 2017, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
6. Opis zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości około 15 m2 oraz opłat obligatoryjnych dla wystawców takich jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych. Na ścianach naklejone grafiki zgodnie z dostarczonym projektem. Na jednej ze ścian telewizor LCD/LED 42” lub większy w standardzie FullHD i gniazdem USB lub HDMI. W obrysie stoiska powinno znaleźć się niewielkie zaplecze (ok. 2m2) z drzwiami wyposażonymi w zamek. Stoisko umeblowane:
– 1 stół
– 4 krzesła
– lada ekspozycyjna na froncie, przed nią wysokie krzesło (tzw. hoker)
– w skład stoiska będą wchodziły dwie witryny.
Na całej szerokości stoiska nad wejściem należy wygospodarować miejsce na umieszczenie dużego logotypu i nazwy marki YASUMI. W zewnętrznych narożnikach stoiska – przy przejściu, należy umieścić belkę informacyjną „marka polskiej gospodarki” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie MR:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt%20panelu%20promocyjnego%20Marki%20Polskiej%20Gospodarki

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 13.05.2017 godz.: 14.00 Potwierdzony protokołem odbioru
Zapraszamy do składania ofert.
150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej wynajęcia powierzchni wystawowej na targach Cosmoprof Worldwide Bologna 2017

W związku z zakończonym konkursem dotyczącym udziału w targach Cosmoprof Worldwide Bologna 2017 w Bolonii w ramach projektu “Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa YASUMi – wypromowanie produktów branzy kosmetycznej za granicą” informujemy, że na wykonawcę została wybrana firma POLCHARM Anna Godek.

150 150 YASUMI - pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia powierzchni wystawowej na targach Cosmoprof Worldwide Bologna 2017

W związku z realizacją założeń wynikających z umowy o dofinansowanie UDA-POIR.03.03.03-30-0001/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczącej projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Mikołaja Kopernika 13, 62-800 Kalisz poszukuje wykonawców usługi wynajęcia powierzchni wystawowej wraz z zabudową o wielkości około 14 m2.

Stoisko będzie zlokalizowane w hali nr 21.

Szczegóły zapytania, oraz szczegółowe warunki znajdują się w plikach załączonych poniżej.

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Załącznik 1 do zapytania nr 1/2017
  3. Załącznik 2 do zapytania nr 1/2017

Zainteresowane podmioty zapraszamy do składania ofert do dnia 30 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 poprzez dowolną z poniższych form:

  1. Poczta tradycyjna: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
  2. Poczta elektroniczna: oferty@yasumi.pl
  3. Osobiście: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz