Bez kategorii

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania nr 12/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania nr 12/2018

Po przeanalizowaniu ofert otrzymanych w związku z zapytaniem numer 12/2018, informujemy, że postępowanie dotyczące wynajęcia powierzchni wraz z zabudową na targach Cosmoprof Bologna 2019 w ramach projektu „Rozwój Działalności eksportowej przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” zostaje zakończone a jako wykonawcę wybrana zostaje jedyna firma, która przedstawiła ofertę tj.

POLCHARM Anna Godek, ul. Jodłowa 44, 05-077 Warszawa Wesoła

z ceną brutto 15 603,78 EUR

Zapytanie ofertowe nr 12/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów reklamowych (katalogów i ulotek) zgodnie z parametrami technicznymi w niniejszym zamówieniu. Zleceniobiorca otrzyma wszystkie niezbędne pliki graficzne, treści i inne wymagane dokumenty w chwili podpisania umowy.

I. Katalog szyty poziomo A5
68 stron środka + okładka
środek: 130g kreda, błysk, zadruk 4+4
okładka: 250g kreda, błysk, zadruk 4+4
Ilość: 20 000 szt.

II. Ulotka DL pion 99x210mm
6 stron składane w „C”
papier kreda, błysk 170g
Ilość: 200 000 szt.

III. Ulotka A5 148x210mm
druk dwustronny kolor 4/4
papier kreda, błysk 170g
Ilość: 200 000 szt.

Kod CPV

22000000-0

Nazwa kodu CPV

Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018 do godziny 16:00 potwierdzony protokołem odbioru

Załączniki

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
– Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
– Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp. Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
1 Cena Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 % Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty.
Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
Kcena – Kryterium cena = (Cmin / Cbof) x 100
Cmin – Cena najniższej oferty
Cbof – Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania nr. 11/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania nr. 11/2018

W związku z otrzymaniem jednej oferty do zapytania numer 11/2018, a także biorąc pod uwagę wysoki priorytet przedmiotu zamówienia informujemy, że postępowanie dotyczące wynajęcia powierzchni wraz z zabudową na targach Cosmoprof Bologna 2019 w ramach projektu „Rozwój Działalności eksportowej przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” zostaje zakończone a jako wykonawcę wybrana zostaje jedyna firma, która przedstawiła ofertę tj.

POLCHARM Anna Godek, ul. Jodłowa 44, 05-077 Warszawa Wesoła

z ceną brutto 15 603,78 EUR

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 11/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości około 16m2, zlokalizowanej w hali mass-marketowej lub pawilonie narodowym. Składane oferty powinny zawierać ponadto opłaty obligatoryjne dla wystawców takie jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, czy reklama w mediach targowych.
Ściany stoiska wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, pomalowane na biało. Na ścianach naklejone grafiki zgodnie z dostarczonym projektem. Na jednej ze ścian telewizor LCD/LED 42” lub większy w standardzie co najmniej Full HD i gniazdem USB. W obrysie stoiska powinno znaleźć się niewielkie zaplecze (do 2m2) z drzwiami wyposażonymi w zamek. Stoisko umeblowane:
– 1 stół
– 4 krzesła
– duża lada ekspozycyjna na froncie, przed nią wysokie krzesło (tzw. hoker)
– witryny o wymiarach 100x180cm i głębokości nie mniejszej niż 140mm.
Na całej szerokości stoiska nad wejściem należy wygospodarować miejsce na umieszczenie dużego logotypu i nazwy marki YASUMI. W zewnętrznych narożnikach stoiska – przy przejściu należy umieścić belkę informacyjną „marka polskiej gospodarki” zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Przedmiot zamówienia

1. Powierzchnia stoiska: 16 m2 (preferowany pawilon narodowy lub kosmetyki mass-marketowe)
2. Zabudowa stoiska – preferowana zabudowa narodowa
3. Opłaty obligatoryjne dla wystawców takie jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych
4. Projekt musi uwzględniać wskazanie proponowanej powierzchni wystawienniczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 13.03.2019 r.
2. Termin płatności: 7 dni od dnia wystawienia dokumentu

Załączniki

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert na adres: oferty@yasumi.pl lub na adres pocztowy wskazany w treści załącznika „Zapytanie ofertowe nr 11/2018”

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

W związku z zakończonym konkursem dotyczącym produkcji informacyjno-promocyjnych klipów filmowych w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” informujemy, że na wykonawcę została wybrana firma:

VERY DESIGN Weronika Orłowska

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji informacyjno-promocyjnych klipów filmowych.

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 20 informacyjno-promocyjnych klipów filmowych. Nagrania będą zawierały informacje o marce, oraz informacje o poszczególnych liniach produktowych marki zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.
1. Film prezentujący historię marki, jej rozwój i obecną pozycję na rynku.
Czas trwania 5 minut.2. Filmy prezentujące poszczególne linie produktów YASUMI
Liczba: 19
Czas trwania: 30 – 60 sekund

Przedmiot zamówienia

Ujęcia dokumentalne wykonane przez Wykonawcę będą realizowane w rzeczywistych plenerach, wskazanych przez Zamawiającego. Plenery te znajdują się w miejscowościach Kalisz, oraz Ostrów Wielkopolski w woj. Wielkopolskim.

Format finalnych materiałów: Full HD 1920 x 1080, w standardzie 1080i lub 1080p oraz dodatkowo przeskalowany na wersję 720p / dźwięk w formacie stereo.

Sposób i technologia zapisu: użycie wyłącznie profesjonalnego sprzętu w formie kamery Full HD lub profesjonalnej kamery DSLR Full HD wraz z profesjonalnym oświetleniem planu i urządzeniami zapewniającymi płynny ruch kamery oraz stabilizację obrazu.

Ścieżka dźwiękowa i lektor: Wykonawca zapewni co najmniej 3 różne ścieżki dźwiękowe do wyboru oraz próbki głosu lektora przed przystąpieniem do nagrania i montażu ścieżki dźwiękowej do każdego z filmów. Wraz z finalnym filmem Wykonawca dostarczy oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego fragmentu muzycznego oraz nagrań głosu lektora.

Napisy: Każdy klip zostanie przekazany w wersji bez napisów, oraz z napisami w języku angielskim.

Scenariusze filmów: zostaną opracowane przez zleceniodawcę i przekazane wykonawcy.

Modele: zapewnienie modeli/aktorów do zdjęć filmowych leży po stronie wykonawcy usług.

Rekwizyty: Wszelkie rekwizyty niezbędne do wykonania zdjęć w tym produkty zleceniodawcy, zostaną udostępnione wykonawcy.

WSPÓŁPRACA Z PGE 819 390 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

WSPÓŁPRACA Z PGE

Zniżki na zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała. Kupon zniżkowy w wysokości 25% nie obejmuje zabiegów objętych promocją, kosmetyków, bonów podarunkowych, zabiegów upiększających (makijaże, henna, regulacja brwi) oraz zabiegów medestetic. Każda osoba może skorzystać z rabatu tylko raz.

Zapytanie ofertowe nr. 8/2017 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe nr. 8/2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia powierzchni targowej wraz z zabudową – Targi Cosme Tokyo 2018

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
Adres: YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową o wielkości 12 m2.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową standardową na targach Cosme Tokyo 2018

Przedmiot zamówienia

1. Powierzchnia stoiska: 12 m2
2. Hala specjalizująca się w kosmetyce białej
3. Zabudowa stoiska – standardowa (octanorm)
4. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą.
5. Dotyczy: targi Cosme Tokyo 2018

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 23.01.2018 Potwierdzony protokołem odbioru
2. Termin płatności: do uzgodnienia

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
  • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Mikołaja Kopernika 13

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

62 501 38 73

NIP

6182072645

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa YASUMI – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu

POIR.03.03.03-30-0001/16-00
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr. 7/2017 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr. 7/2017

W związku z wpłynięciem jedynie dwóch ofert w związku z zapytaniem ofertowym numer 7/2017, w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w wersji z dnia 19.07.2017, postępowanie wyboru wykonawcy zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie ponownie opublikowane w ciągu 24 godzin od publikacji niniejszej informacji.

Dzień dobry HEBE! 1024 576 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Dzień dobry HEBE!

Miło nam poinformować, że wybrane produkty z naszej oferty – w tym nasz bestseller, linia kosmetyków ryżowych – pojawiły się w drogeriach HEBE w całej Polsce.
Listę drogerii, w których warto szukać marki YASUMI dostępna jest tutaj https://www.hebe.pl/s/marka-yasumi-lista-drogerii
Zapraszamy na zakupy!