YASUMI - Unia Europejska

Wprowadzenie klienta do pomieszczenia zabiegowego

Precyzyjny opis zasad działania systemu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne elementy i jakie są wzajemne zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorca.