YASUMI - Unia Europejska

Wyprowadzenie klienta z pomieszczenia zabiegowego

Precyzyjny opis zasad działania systemu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne elementy i jakie są wzajemne zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorca.