Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr. 7/2017

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr. 7/2017

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr. 7/2017 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

W związku z wpłynięciem jedynie dwóch ofert w związku z zapytaniem ofertowym numer 7/2017, w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w wersji z dnia 19.07.2017, postępowanie wyboru wykonawcy zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie ponownie opublikowane w ciągu 24 godzin od publikacji niniejszej informacji.