Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, niniejszym informujemy, że a administratorem danych osobowych jest podmiot, którego dane znajdują się w zakładce „Kontakt” niniejszej strony internetowej.

2. YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3. Podanie danych osobowych w serwisie yasumi.pl oraz *.yasumi.pl jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów używane są wyłącznie w celu złożenia i realizacji zamówienia.

4. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu yasumi.pl i *.yasumi.pl oraz wykonywaniem umowy sprzedaży produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich).

5. Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych – jeśli nie wyrazi na to zgody. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.

6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zmiany swoich danych na adres email rezygnacja@yasumi.pl.

7. Osobie, która wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter), przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez wysłanie maila na adres rezygnacja@yasumi.pl.

8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Dane osobowe Klientów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
Oprócz danych osobowych serwis yasumi.pl oraz *.yasumi.pl gromadzi tzw. pliki cookies. Są one wykorzystywane w następujących celach:
Służą do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, celem poprawy jej działania, oraz funkcjonalności, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
Są to między innymi:
cookies google-analytics.com – służące do prowadzenia statystyk serwisu yasumi.pl oraz *.yasumi.pl
cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć w przycisk menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
Usuwanie plików cookies
Domyślne blokowanie plików cookies
Domyślne zezwalanie na pliki cookies
Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

Zasady ochrony prywatności stosowane przez YASUMI
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018 r.

Zasady prywatności firmy YASUMI opisują zasady ochrony prywatności w aplikacjach i witrynach internetowych YASUMI.
Firma YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kaliszu, ul. M. Kopernika 13, 62-800 Kalisz, NIP: 6182072645 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461836 jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez YASUMI, a relacja ta podlega przepisom prawa Polskiego.
Jeśli zawartość lub informacje przechowywane przez użytkownika w aplikacjach lub serwisach internetowych YASUMI zawierają dane osobowe innych osób, to użytkownik musi mieć prawne pozwolenie na przekazywanie tych danych osobowych YASUMI.
Podsumowanie najważniejszych punktów

W przypadkach, w których wymagana jest zgoda użytkownika, YASUMI uzyska taką zgodę przed
(i) przesłaniem użytkownikowi wiadomości i materiałów promocyjnych dotyczących YASUMI;
(ii) uzyskaniem dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika, które dotyczą jego interakcji z serwisami internetowymi i aplikacjami; a także
(iii) użyciem automatycznych systemów analizy takiej zawartości. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie cofnąć wysyłając wiadomość email z prośbą o cofnięcie zgody na adres: inspektorODO@yasumi.pl
W niniejszych zasadach wyjaśniono, w jakich sytuacjach firma YASUMI jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych.

YASUMI używa danych osobowych użytkownika w celu umożliwienia mu rejestracji oraz zapewnienia dostępu do żądanych serwisów internetowych, aplikacji i innych produktów lub usług YASUMI.
YASUMI udostępnia interaktywne funkcje współpracujące z platformami społecznościowymi takimi jak Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z tych funkcji, media społecznościowe przekazują YASUMI informacje o użytkowniku.
YASUMI używa plików cookie i tym podobnych technologii w celu śledzenia wykorzystania serwisów internetowych i aplikacji YASUMI. Informacje o opcjach umożliwiających odmowę stosowania plików cookie podano tutaj.
W serwisach internetowych i aplikacjach YASUMI znajdują się miejsca, w których można publikować komentarze, przesyłać zdjęcia albo dodawać zawartość. Jeśli użytkownik postanowi skorzystać z tych funkcji, dodane zasoby będą publicznie dostępne. Ponadto YASUMI ujawnia dane osobowe innym podmiotom w ramach grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z YASUMI oraz partnerom obsługującym sprzedaż i reklamę. Dane te są ujawniane zgodnie z wyborami dokonanymi przez użytkownika. YASUMI przekazuje informacje zewnętrznym firmom świadczącym usługi przetwarzania danych na rzecz YASUMI, a ponadto ujawnia je w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo.

Czego dotyczą te zasady ochrony prywatności?
Niniejsze zasady ochrony prywatności opisują sposób korzystania przez YASUMI z informacji użytkownika w kontekście:
 serwisów internetowych YASUMI; usług internetowych takich jak umawianie wizyt online; a także internetowych aspektów ofert takich jak Bony Podarunkowe Yasumi (zwanych łącznie „serwisami WWW”);
 aplikacji komputerowych i mobilnych (zwanych w obu przypadkach „aplikacjami”), które zawierają odniesienie do niniejszych zasad ochrony prywatności;
 praktyk marketingowych i reklamowych firmy YASUMI.

Jakie informacje o użytkowniku gromadzi firma YASUMI?
Identyfikator użytkownika, rejestracja i obsługa klienta
Firma YASUMI gromadzi informacje pozwalające zidentyfikować użytkowników, którzy rejestrują się w celu używania witryn lub aplikacji YASUMI, tworzą identyfikatory użytkownika lub kontaktują się z firmą YASUMI w celu uzyskania pomocy technicznej lub w związku z innymi ofertami. Obejmuje to następujące informacje:
 Imię i nazwisko (lub nazwa konta);
 Data urodzenia;
 Nazwa firmy;
 Adres e-mail;
 Numer telefonu;
 Adres zamieszkania;
 Kraj;
 Adres IP;
 Informacje dotyczące płatności i rozliczeń (jeśli strona internetowa, produkt lub usługa jest płatna);
 Informacje o kwalifikacji do ofert specjalnych;
 Rodzaje serwisów, produktów i usług interesujących użytkownika;

Treść korespondencji z działem obsługi klienta.
Jeśli dopuszczają to obowiązujące przepisy, informacje uzyskane od użytkowników mogą być łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Ma to na celu zachowanie aktualności baz danych firmy YASUMI i oferowanie użytkownikom możliwie najbardziej przydatnych informacji oraz funkcji. Mogą to być na przykład informacje o wielkości i branży przedsiębiorstwa, w którym pracuje użytkownik (jeśli użytkownik podał nazwę tego przedsiębiorstwa), pozyskiwane z takich źródeł, jak społecznościowe serwisy zawodowe oraz dostawcy usług informacyjnych.

Terminy wpisane w wyszukiwarce, które doprowadziły użytkownika do serwisu YASUMI;
Informacje o używaniu serwisów internetowych i aplikacji oraz nawigowaniu w nich (gromadzone z użyciem plików cookie i tym podobnych technologii lub zbierane przez serwery YASUMI w odniesieniu do użytkowników zalogowanych w aplikacji lub serwisie);
Analiza zawartości użytkownika (np. rejestry aktywności oraz bezpośrednie opinie przekazane przez użytkownika), przesyłanej lub odbieranej za pomocą elektronicznej funkcji aplikacji lub serwisu YASUMI albo zapisywane na serwerach YASUMI.

Wiadomości e-mail od firmy YASUMI
Wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników mogą zawierać sygnalizatory sieci Web, które informują firmę YASUMI o odebraniu i otwarciu wiadomości e-mail albo kliknięciu łącza umieszczonego w wiadomości. Użytkownik może uniknąć gromadzenia tych informacji, rezygnując z otrzymywania e-maili marketingowych of firmy YASUMI.

Reklamy internetowe YASUMI
YASUMI reklamuje się w Internecie na wiele różnych sposobów, między innymi przez wyświetlanie reklam w serwisach i aplikacjach innych firm oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Serwisy internetowe YASUMI wykorzystują pliki cookie i tym podobne technologie, stanowiące rozwiązania własne a także będące produktami innych firm, aby zbierać dodatkowe informacje w celu pomiaru i poprawy skuteczności tych reklam. Informacje gromadzone przez YASUMI to między innymi:
 Wyświetlone reklamy;
 Kliknięte reklamy;
 Miejsce wyświetlenia danej reklamy.

Przyciski, narzędzia i zawartość innych firm
Serwisy i aplikacje YASUMI mogą zawierać przyciski, narzędzia i materiały połączone z usługami innych firm (na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook). YASUMI może zbierać informacje o korzystaniu z tych funkcji przez użytkownika, na przykład informacje o tym, jaka zawartość została polubiona oraz informacje o adresach w usłudze Mapy Google. Niezależnie od tego, podczas wyświetlania lub używania takich przycisków, narzędzi i materiałów (w zawierającej je witrynie internetowej lub aplikacji YASUMI) niektóre informacje przekazywane przez przeglądarkę mogą być automatycznie wysyłane do określonej innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w zasadach prywatności danej firmy.

Strony YASUMI w serwisach społecznościowych i usługi logowania z użyciem kont społecznościowych
Do niektórych aplikacji lub serwisów YASUMI można się logować z użyciem konta społecznościowego, na przykład konta na Facebooku. Jeśli użytkownik udzieli odpowiednich uprawnień, YASUMI będzie otrzymywać informacje o użytkowniku pochodzące z jego konta społecznościowego, takie jak imię i nazwisko, lokalizacja i podstawowe dane demograficzne.
YASUMI prowadzi własne strony w wielu serwisach społecznościowych. YASUMI gromadzi informacje, które użytkownik udostępnił publicznie na swoim koncie społecznościowym, takie jak imię i nazwisko oraz zainteresowania dotyczące produktów i usług YASUMI. Dane te są zbierane w przypadku interakcji użytkownika ze stronami YASUMI w serwisach społecznościowych.

W jaki sposób YASUMI wykorzystuje zgromadzone informacje o użytkowniku i jakie są podstawy prawne takiego wykorzystania?
YASUMI wykorzystuje zebrane przez siebie informacje o użytkowniku w następujących celach:
W celu realizacji umowy lub podjęcia działań powiązanych z umową: ten przypadek ma zastosowanie, gdy użytkownik rejestruje się w celu używania aplikacji lub serwisu YASUMI. Obejmuje to następujące sytuacje:
 Udostępnianie użytkownikowi serwisów internetowych i aplikacji YASUMI, w których się zarejestrował, oraz wszelkich innych usług lub produktów żądanych przez użytkownika;
 Weryfikowanie tożsamości użytkownika;
 Przyjmowanie płatności;
 Przesyłanie niezbędnej korespondencji (dotyczącej na przykład płatności);
 Świadczenie obsługi klienta lub wsparcia.

Zgodnie z potrzebami YASUMI w celu prowadzenia działalności i realizacji uprawnionych celów, a w szczególności:
 udostępniania użytkownikowi serwisów internetowych i aplikacji YASUMI, w których się zarejestrował, oraz wszelkich innych usług lub produktów żądanych przez użytkownika;
 analizy korzystania przez użytkownika z serwisów internetowych i aplikacji YASUMI oraz pomiaru ich efektywności w celu udoskonalania ich działania oraz angażowania i zatrzymywania użytkowników;
 przesyłania użytkownikowi informacji o produktach i usługach YASUMI, ofertach specjalnych i tym podobnych wiadomości; a także przekazywania danych użytkownika osobom trzecim do wykorzystania w ich własnych celach marketingowych (w przypadkach, gdy nie jest konieczne uzyskanie zgody użytkownika);
 analiza korzystania przez użytkownika z serwisów i aplikacji YASUMI oraz jego interakcji z przekazywanymi przez YASUMI wiadomościami w celu dostosowywania i dopasowywania tych serwisów, aplikacji i przekazów marketingowych;
 używanie zautomatyzowanych systemów w celu analizy zawartości użytkownika z użyciem takich technik, jak nauka maszyn, w celu doskonalenia usług YASUMI i środowiska obsługi użytkownika (tam, gdzie nie jest konieczne uzyskanie zgody użytkownika);
 diagnozowanie problemów w aplikacjach i serwisach internetowych YASUMI;
 przeprowadzanie ankiet i badań rynkowych dotyczących klientów YASUMI i ich zainteresowań, skuteczności kampanii marketingowych YASUMI oraz zadowolenia klientów (tam, gdzie prowadzenie takich badań nie wymaga uzyskania zgody użytkownika — w przeciwnym razie będą one prowadzone tylko po wyrażeniu przez niego takiej zgody);
 rozpatrywanie uwag i skarg przekazywanych YASUMI przez użytkownika oraz udzielanie na nie odpowiedzi;
 sprawdzanie poprawności numeru rozliczeniowego (kodu SORT), numeru konta oraz numeru karty kredytowej podanych przez użytkownika, jeśli płatność jest realizowana z użyciem karty kredytowej lub debetowej na potrzeby zapobiegania oszustwom (YASUMI korzysta w tym celu z usług osób trzecich);
 w związku z roszczeniami oraz potrzebami związanymi z zachowaniem zgodności, celami regulacyjnymi i dochodzeniami (co obejmuje ujawnienie informacji w związku z procesem lub postępowaniem sądowym).

W sytuacjach, w których użytkownik udzielił YASUMI zgody lub gdy wynika ona z jego wyborów:
 przesyłania użytkownikowi informacji o produktach i usługach YASUMI, ofertach specjalnych i tym podobnych wiadomości; a także przekazywania danych użytkownika osobom trzecim do wykorzystania w ich własnych celach marketingowych (w przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika);
 umieszczania plików cookie i tym podobnych technologii w serwisach internetowych i aplikacjach YASUMI oraz wiadomościach e-mail zgodnie z Zasadami dotyczącymi plików cookie oraz informacjami o ich użyciu podawanymi użytkownikowi;
 uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika, które dotyczą korzystania z serwisów i aplikacji oraz interakcji z nimi, a także raportów z awarii;
 używanie zautomatyzowanych systemów w celu analizy zawartości użytkownika z użyciem takich technik, jak nauka maszyn, w celu doskonalenia usług YASUMI i środowiska obsługi użytkownika (tam, gdzie konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika);
W innych sytuacjach, gdy YASUMI poprosi o zgodę użytkownika, informacje zostaną wykorzystane w celach określonych w takiej prośbie o zgodę.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi:
 Udzielanie odpowiedzi na wnioski instytucji rządowych oraz organów ścigania w toku dochodzenia.
 Na potrzeby wykrywania i eliminowania oszustw, lub problemów technicznych a także zapobiegania im, co ma na celu ochronę zarówno użytkownika, jak i YASUMI.

Czy firma YASUMI udostępnia dane osobowe użytkowników?
Przekazywanie innym administratorom danych
YASUMI przekazuje dane osobowe użytkowników w ramach grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z YASUMI do użytku we wskazanych powyżej celach. Osoby trzecie, które mogą otrzymywać dane użytkownika, to między innymi dział marketingu, dział sprzedaży oraz inni partnerzy handlowi i reklamowi YASUMI, przedsiębiorstwa handlu detalicznego, organizacje badawcze, reklamodawcy, agencje reklamowe, sieci i platformy reklamowe, dostawcy usług informacyjnych, wydawcy oraz organizacje non-profit (za zgodą użytkownika, jeśli jest wymagana).
YASUMI przekazuje dane osobowe użytkowników zewnętrznym firmom, organizacjom i osobom fizycznym, jeśli w dobrej wierze uzna, że dostęp do tych danych, ich używanie, ujawnianie lub przechowywanie jest w uzasadnionym zakresie niezbędne w celu wykrywania i eliminowania oszustw, problemów z bezpieczeństwem i problemów technicznych, a także zapobiegania im, jak również w celu ochrony przed naruszeniem praw, szkodami majątkowymi lub naruszeniem bezpieczeństwa YASUMI, użytkowników YASUMI lub osób postronnych — zgodnie z wymaganiami prawnymi i w zakresie dozwolonym przez prawo.
Udostępnianie podmiotom przetwarzającym dane
Dane osobowe użytkownika są również przekazywane firmom, z których usług YASUMI korzysta w celu prowadzenia działalności. Firmy takie przetwarzają dane osobowe w imieniu YASUMI we wskazanych powyżej celach. Są to między innymi firmy świadczące usługi wsparcia klientów, operatorzy systemów płatności, dostawcy usług monitorowania oszustw i zapobiegania im, operatorzy poczty elektronicznej, media społecznościowe oraz inne platformy marketingu i usługodawcy marketingowi, a także dostawcy usług hostingu.

Przekazywanie informacji w innych sytuacjach
YASUMI może również przekazywać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:
Jeśli użytkownik udzieli zgody na udostępnianie tych informacji;
 Gdy firma YASUMI jest zobowiązana do udzielenia takich informacji w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy bądź w związku z obowiązującymi przepisami lub procesem sądowym;
 Gdy firma YASUMI, działając w dobrej wierze, uzna ujawnienie informacji za konieczne w celu zapobieżenia oszustwom (lub zareagowania na oszustwo), zabezpieczenia serwisów lub aplikacji firmy YASUMI przed atakami albo zapewnienia ochrony firmie YASUMI, klientom i użytkownikom lub osobom postronnym;
 W przypadku fuzji z inną firmą lub nabycia przez inną firmę, sprzedaży serwisu internetowego, aplikacji lub jednostki gospodarczej YASUMI, a także w przypadku nabycia całości lub istotnej części aktywów YASUMI przez inną firmę, dane użytkownika zostaną prawdopodobnie ujawnione doradcom YASUMI oraz doradcom potencjalnego nabywcy i będą stanowić część aktywów przenoszonych na nowego właściciela.
Firma YASUMI może udostępniać lub publikować zagregowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników, takie jak dane statystyczne na temat ruchu w serwisach internetowych YASUMI lub dane statystyczne na temat sposobu korzystania przez klientów z serwisów YASUMI.

Czy dane osobowe użytkowników są wyświetlane gdziekolwiek w serwisach lub aplikacjach YASUMI?
W niektórych miejscach witryn i firmy YASUMI można publikować komentarze, zamieszczać zdjęcia i przesyłać materiały w celu udostępnienia ich innym osobom. Czasami można ograniczyć zakres widoczności udostępnianych materiałów do wybranych osób, jednak w niektórych sytuacjach udostępniana zawartość jest widoczna albo publicznie, albo dla innych użytkowników danej witryny lub aplikacji. Należy ostrożnie wybierać miejsca udostępniania informacji osobistych. Nie należy udostępniać żadnych danych, które nie powinny być znane publicznie, chyba że można uzyskać pewność publikowania w witrynie lub aplikacji, która pozwala wybrać użytkowników mających dostęp do publikowanych informacji. Opublikowanie wiadomości na niektórych forach użytkowników udostępnianych w serwisach i aplikacjach YASUMI może wiązać się z udostępnieniem i wyświetleniem razem z wiadomością adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy konta lub zdjęcia profilowego użytkownika.
Aby usunąć zawartość udostępnioną w witrynach i aplikacjach firmy YASUMI, należy użyć tej samej funkcji witryny lub aplikacji, która posłużyła do udostępnienia treści. Jeśli inny użytkownik zaprosi użytkownika do udostępnionego wyświetlania, edytowania lub komentowania zawartości, może być dostępna opcja usunięcia swoich danych, ale najczęściej pełną kontrolę nad zawartością ma użytkownik zapraszający. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą YASUMI.

Czy moje informacje osobiste są bezpieczne?
Firma YASUMI rozumie, jak ważne jest bezpieczeństwo informacji osobistych użytkowników. System zabezpieczeń zawiera odpowiednie elementy administracyjne, techniczne i fizyczne, które chronią informacje osobiste użytkowników. Mimo tych wysiłków nie ma całkowicie skutecznego systemu zabezpieczeń. Firma YASUMI nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji osobistych.
Gdzie YASUMI przechowuje dane osobowe użytkowników?
Dane osobowe i pliki użytkowników są przechowywane na serwerach firmy YASUMI i firm świadczących usługi na rzecz YASUMI.
Czy YASUMI przekazuje moje dane osobowe za granicę?
Spółka YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. może przekazywać dane osobowe użytkownika jedynie do kraju znajdującego się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do kraju, który nie został objęty decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony,

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych i jak można skorzystać z tych praw?
Zgodnie z prawem niektórych krajów użytkownik może zażądać od YASUMI wydania kopii swoich danych osobowych; zgłosić wniosek o ich skorygowanie lub usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania (zatrzymanie takiego przetwarzania, jeśli jest aktywne); a także uzyskać od YASUMI kopię swoich danych osobowych podanych na potrzeby umowy lub pozyskanych za zgodą użytkownika w ustrukturyzowanym formacie maszynowym i zażądać przekazania (przeniesienia) tych informacji do innego administratora danych osobowych.
Użytkownik może również zakazać przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach (a w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie takie nie jest konieczne w celu zrealizowania zobowiązań umownych lub prawnych lub gdy informacje te są używane na potrzeby marketingu bezpośredniego).
Prawa te mogą zostać ograniczone na przykład w sytuacji, gdy realizacja żądania użytkownika spowodowałaby ujawnienie danych osobowych kogoś innego albo gdy użytkownik zażąda usunięcia danych, które firma YASUMI musi przechowywać zgodnie z prawem lub do których przechowywania jest uprawniona (na przykład w celu przeciwdziałania oszustwom).
Aby skorzystać z tych praw (w tym prawa do dezaktywacji konta użytkownika), użytkownik może skontaktować się z YASUMI, używając podanych poniżej informacji kontaktowych. Ponadto wiele serwisów internetowych YASUMI umożliwia użytkownikom edycję danych osobowych za pomocą funkcji „moje konto”, „mój profil” lub innej podobnej opcji w serwisie lub aplikacji. Możliwe jest także usuwanie plików i zdjęć przechowywanych w serwisach internetowych lub aplikacjach YASUMI przez zalogowanie się i użycie dostępnych funkcji usuwania.
Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia, które nie zostały rozstrzygnięte, ma prawo zgłosić je do urzędu ochrony danych (w Unii Europejskiej lub poza nią) w swoim miejscu zamieszkania lub pracy albo w miejscu, w którym zdaniem użytkownika doszło do potencjalnego naruszenia.
Aby zarejestrować się w YASUMI, utworzyć identyfikator użytkownika oraz korzystać z niektórych serwisów internetowych, aplikacji, produktów lub usług YASUMI, należy obowiązkowo podać pewne informacje. Jeśli takie informacje nie zostaną podane, YASUMI nie będzie w stanie administrować kontem użytkownika ani udostępniać mu żądanych serwisów internetowych, aplikacji, produktów lub usług. We wszystkich innych przypadkach podawanie informacji ma charakter opcjonalny. Podanie opcjonalnych informacji umożliwia oferowanie użytkownikowi lepszego środowiska pracy — na przykład lepiej spersonalizowanych lub dobranych treści albo ofert.

Wycofanie zgody lub zgłoszenie innego zastrzeżenia dotyczącego marketingu bezpośredniego
Grupa firm powiązanych osobowo i/lub kapitałowo z YASUMI, a także firmy zatrudniane przez nią do świadczenia usług reklamujących jej serwisy internetowe i aplikacje mogą w imieniu firmy YASUMI wykorzystywać dane użytkowników w celu przesyłania użytkownikom informacji i ofert związanych z YASUMI.
W sytuacjach, w których przekazywanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik zawsze będzie mieć możliwość wycofania takiej zgody, z tym że YASUMI może mieć inne podstawy prawne do przetwarzania jego informacji w innych celach, który przykłady wymieniono powyżej. W niektórych sytuacjach YASUMI może wysyłać użytkownikowi materiały marketingu bezpośredniego bez jego zgody, jeśli wynika to z uzasadnionego prawnie interesu firmy. Użytkownik ma bezwzględne prawo wycofania zgody na marketing bezpośredni lub profilowanie wykonywane na jego potrzeby. Można to zrobić w dowolnej chwili, korzystając z jednej z następujących metod:
 zmieniając preferencje w swoim profilu YASUMI;
 zmieniając preferencje konta w konkretnym serwisie WWW;
 klikając odsyłacz anulowania subskrypcji na końcu marketingowej wiadomości e-mail;
 kontaktując się z YASUMI z użyciem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego dokumentu zasad ochrony prywatności.
Jak długo YASUMI przechowuje dane użytkownika?
W przypadku użytkowników, którzy założyli konto YASUMI, większość zebranych danych osobowych jest przechowywana tak długo, dopóki użytkownik aktywnie korzysta z produktów lub usług YASUMI. Jeśli konto zostanie zamknięte przez użytkownika, YASUMI po upływie 60 dni rozpoczyna proces usuwania niektórych danych osobowych, które nie muszą już być przechowywane ze względów biznesowych, na przykład zaszyfrowanego hasła i danych rozliczeniowych konta. YASUMI zachowuje natomiast dane osobowe dotyczące umów i transakcji biznesowych użytkownika przez okres pięciu lat od ostatniej interakcji z tym użytkownikiem.
Jeśli YASUMI przetwarza dane osobowe w celach marketingowych lub na podstawie zgody użytkownika, to będą one przetwarzane do momentu zgłoszenia przez użytkownika wniosku o zaprzestanie ich przetwarzania — z uwzględnieniem krótkiego okresu po otrzymaniu tego wniosku, niezbędnego na jego realizację. YASUMI przechowuje również trwale informacje o przekazanych przez użytkownika wnioskach o nieprzesyłanie marketingu bezpośredniego lub nieprzetwarzanie jego danych, aby zapewnić spełnienie tego żądania także w przyszłości.
Czy te zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie?
YASUMI może okresowo modyfikować niniejsze zasady ochrony prywatności (lub inne dokumenty dotyczące prywatności) tak aby zezwalały YASUMI na używanie lub udostępnianie danych osobowych użytkownika w inny sposób. Jeśli tak się stanie, łącza do zasad ochrony prywatności dostępne w witrynach internetowych (które na ogół znajdują się w stopce witryny) będą wskazywać na to, że zasady takie zostały zmienione. Nowych użytkowników zmiany zaczną obowiązywać z chwilą ich opublikowania. Dotychczasowych użytkowników, jeśli zmiany będą znaczne, będą obowiązywać po 30 dniach od opublikowania. Firma YASUMI zachęca do regularnego odwiedzania stron związanych z ochroną prywatności użytkowników YASUMI, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat praktyk ochrony prywatności firmy YASUMI.
Z kim można się skontaktować w sprawie pytań lub uwag?
W przypadku pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących ochrony poufności należy skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez adres email: prywatnosc@yasumi.pl