Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia powierzchni wystawienniczej na targach Beautyworld Middle East 2017, Dubaj (ZEA)

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Nazwa zamawiającego

YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Numer ogłoszenia

1027276

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz
b. Poczta elektroniczna:
e-mail: oferty@yasumi.pl
c. Osobiście:
YASUMI Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@yasumi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kieszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600069976

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej o wielkości około 15 m2 oraz ewentualnych opłat dla wystawców takich jak: opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych.
1. Powierzchnia stoiska: około 15 m2
2. Dotyczy: targi Beautyworld Middle East 2017, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
3. Opis zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej o powierzchni około 15 m2.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 13.05.2017 godz.: 14.00 Potwierdzony protokołem odbioru

 

Zapraszamy do składania ofert.