Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią

Zapytanie ofertowe dotyczące produkcji informacyjno-promocyjnych klipów filmowych.

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja 20 informacyjno-promocyjnych klipów filmowych. Nagrania będą zawierały informacje o marce, oraz informacje o poszczególnych liniach produktowych marki zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.
1. Film prezentujący historię marki, jej rozwój i obecną pozycję na rynku.
Czas trwania 5 minut.2. Filmy prezentujące poszczególne linie produktów YASUMI
Liczba: 19
Czas trwania: 30 – 60 sekund

Przedmiot zamówienia

Ujęcia dokumentalne wykonane przez Wykonawcę będą realizowane w rzeczywistych plenerach, wskazanych przez Zamawiającego. Plenery te znajdują się w miejscowościach Kalisz, oraz Ostrów Wielkopolski w woj. Wielkopolskim.

Format finalnych materiałów: Full HD 1920 x 1080, w standardzie 1080i lub 1080p oraz dodatkowo przeskalowany na wersję 720p / dźwięk w formacie stereo.

Sposób i technologia zapisu: użycie wyłącznie profesjonalnego sprzętu w formie kamery Full HD lub profesjonalnej kamery DSLR Full HD wraz z profesjonalnym oświetleniem planu i urządzeniami zapewniającymi płynny ruch kamery oraz stabilizację obrazu.

Ścieżka dźwiękowa i lektor: Wykonawca zapewni co najmniej 3 różne ścieżki dźwiękowe do wyboru oraz próbki głosu lektora przed przystąpieniem do nagrania i montażu ścieżki dźwiękowej do każdego z filmów. Wraz z finalnym filmem Wykonawca dostarczy oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego fragmentu muzycznego oraz nagrań głosu lektora.

Napisy: Każdy klip zostanie przekazany w wersji bez napisów, oraz z napisami w języku angielskim.

Scenariusze filmów: zostaną opracowane przez zleceniodawcę i przekazane wykonawcy.

Modele: zapewnienie modeli/aktorów do zdjęć filmowych leży po stronie wykonawcy usług.

Rekwizyty: Wszelkie rekwizyty niezbędne do wykonania zdjęć w tym produkty zleceniodawcy, zostaną udostępnione wykonawcy.